U wilt een bestaand product

herontwerpen of redesignen?

 

Een van onze services van ons industrieel product ontwerp team is reverse engineering. Hierbij wordt een 3d CAD model gecreerd ( omgezet) van een bestaand object of product. Dit kan een kunst object, een rapid prototype of een bestaand consumenten product zijn. ( denk bijvoorbeeld aan een retro design stoel of stofzuiger die u wil herontwikkelen) Doel is om van dat 3d uitganspunt een nieuw product of prototype te maken. Het omzetten van huidig oud product naar nieuw (digitaal) product kan op verschillende manieren

met behulp van een 3d scanner

Met behulp van een 3-d scanner of een optische laser scanner wordt het artefact of product stap voor stap afgetast . Het scan apparaat maakt een beweging van boven naar onder en van links naar rechts, deze beweging worden omgezet in x,y,z coordinaten. Deze coordinaten leveren tesamen een punten wolk op dat weer kan worden vertaald in lijnen en vlakken. Al deze vlakken tezamen vormen het digitale product in 3d cad...

conventioneel meten

Meten is weten zei mijn Opa altijd, een verdienstelijk timmerman! Soms is het object simpel, en geometrisch opgebouwd, zonder dubbelgekromde oppervlakken. We zullen dan zelf alle maten nauwkeurig meten en opschrijven, mede als de details zoals gaten en nokken of vertandingen. Dit gaat met behulp van een analoge of digitale schuifmaat. Deze metingen zijn weer de basis van een 2d tekeningen dat weer het uitganspunt is voor het 3d model en later het prototype.

Van huidig product naar nieuw product

Heeft u een product maar u wenst eenn nieuw design, een nieuwe buitenkant; met reverse engineering kunnen we snel inspelen en uw bestaande product een nieuw jasje schenken! We nemen dan graag functinele en /of gebruiks verbeteringen mee. Het proces begint met uw huidge product als uitgangspunt wordt gecand of gemeten en in 3d cad gezet, om vervolgens een rapid prototyping model te maken, Dit gebeurt in China om zo de toch al dure ontwikkelingskosten te drukken.

Van 2d naar 3d cad

Soms heeft u alleen een 2d tekening van een ( heel?) oud ontwerp of u heeft een globale schtes ontwerp gemaakt, dit kunnen we dan omzetten in 3d tekeningen die nodig zijn om prototypes te maken.

werk en nieuws

Hieronder een voorbeeld van een 3d gerenderde haak die we hebben omgezet van een 2d tekening voor onze Canadese klant. ( Zeffur products) . Hierbij had de klant diverse aanzichten al aangeleverd van het product. ( voor-, achter-zij, boven en onderaanzicht)

Een ander project dat onder reverse engineering valt is het herontwerp van een mos-frame. onze klant vroeg is om de kosten te reduceren van een staaldraad product om mos heen te draperen voor decoratieve toepassingen.