Wanneer zal men “reverse engineering” toepassen?

 

Het toepassen van Reverse engineering leidt tot het creeren van een 3 dimesionaal model van een echt product. En dit 3 dimensionaal model kan weer gebruikt worden voor diverse doelienden zoals het maken van een prototype; Maar er zijn ook andere doeleinden die we hieronder vermelden per toepassingveld:.

 

In de architectuur:

Een handmatig gemaakt maqquete wordt ingescand en deze  wordt gecopieerd, vermenigvuldig via een rapid prototyping technologie zoals FDM of SLA. Of de digitale versie van het het handmatig model wordt gebruikt voor presentaties en animaties.

 

Algemene productontwikkeling

 

Het ingescande model kan dienen als onderlegger voor een nieuw uit te ontwikkelen product..Als u bijvoorbeeld een rubberen hoes voor de ipad wil uitontwikkelen met een nieuwe, scannen we de Ipad in en gebruiken de uit de puntenwolk afkomstige oppervlakten als onderlegger om het product aan te passen.

 

Een presentatie hulpmiddel om bepaalde aspecten uit te leggen van een prototype.

 

Het uitgangs punt van de 3d engineering fase, na een ingescand 3 dimensionaal solid rapid prototype model, waarbij het model wordt uitgehold, waarbij lossingshoeken en ribbe worden ingetekend. Dit prototype kan een schuim of  model zijn

 

Ergonomie:

 

Het inscannen van mensen of delen van mensne zoals handen voor gebruik en studie van product-mens interactive.

 

manufacturing / produceren

 

Het uitgansgpunt voor het aanmaken van een matrijs ( waarbij de vormholte het ingescande product is…)

 

Het maken van een kopie van onderdelen waar geen cad files voor handen zijn, bijvoorbeeld een stoel ontworpen in de jaren 80 , of oude machines.

 

werk en nieuws

Hieronder een voorbeeld van een 3d gerenderde haak die we hebben omgezet van een 2d tekening voor onze Canadese klant. ( Zeffur products) . Hierbij had de klant diverse aanzichten al aangeleverd van het product. ( voor-, achter-zij, boven en onderaanzicht)

een ander project dat onder reverse engineering valt is het herontwerp van een mos-frame. onze klant vroeg is om de kosten te reduceren van een staaldraad product om mos heen te draperen voor decoratieve toepassingen.